Här bokar du

Boka här

Skicka dina kontaktuppgifter och vilken tid du vill hyra


 

Vecka


Status


Vecka


Status

V40--

Skicka

gärna en

förfrågan





2019

Vecka





16

24

32

40--

17

25

33


18

26

34


19

27

35


20

28

36


21

29

37


22

30

38


23

31

39


Priser

V16-V22   Lågsäsong 5000 Sek/Vecka

V23-V34   Högsäsong 6000 Sek/Vecka

V35-V40   Lågsäsong 5000 Sek/Vecka


Vid bokning av 2 veckor ger vi 1000:- Sek i rabatt.


Extra bredband 100Gb/vecka kostar  300 Sek

.Räcker till 100 timmar streamad TV eller 200 timmar Youtube eller 1800 timmar Spotify/Storytel

Obs! Meddela som önskemål vid bokning


Handpenningen vid bokning är 1500:- Sek

Depositionen är  500 Sek. Fås tillbaka när vi sett att allt är ok efter er vecka/-or.



 Såhär hyr vi ut:

 Du får tillgång på Söndagen kl 14.00 och du lämnar kommande Söndag kl 11.00.

 

Ni deponerar 500:- SEK som en säkerhet för ev. kostnader som vi får. Är allt ok och städat och snyggt så får du dessa pengar tillbaka direkt när ni lämnar.

 

Det finns tillgång till cyklar och det finns reparationssats.

Det finns 4G Wifi för normal surfning. Behöver du mer kan du lägga till detta för 200 :- SEK/vecka (100GB).

 

Såhär går det till:

1. Ange vilken/a vecka/or du är intresserad av i formuläret nedan.

2. Du får ett bekräftelsemail på tiden med inbetalningsinfo

3. Efter inbetalning av handpenning sätter vi Status= Prel 

4. Efter inbetalning av resterande hyresbeloppet plus deponiavgiften blir Status = Bokad

 

Tips! Du kan önska veckor som är Prel då det händer att de blir avbokade.

 

Avbokningsregler

Avbokning minst 6 veckor innan fås alla pengar tillbaka vid senare avbokning betalar vi tillbaka allt exklusive handpenning.

 
 
 

Here's how we rent out:

You will have access on Sundays at 2 pm and you will leave next Sunday at 11:00.


You deposit 500 SEK as a collateral for any eventually costs we may get. If everything is ok, clean and tidy, you will get this money back immediately when you leave.


There is bicycles to loan.

There is 4G Wifi for normal browsing. If you need more, you can add this for 200: - SEK / week (100GB).


This is how it works:

1. Enter which week or weeks you are interested in the form above.


2. You will receive a confirmation email on requested time with payment info


3. After payment of the down payment (1500 SEK) and the deposit fee (500 SEK), we set Status = Prel


4. After payment of the remaining amount (4500 SEK), Status = Bokad


Tip! You can request weeks with status=Prel  Sometimes this weeks are cancelled before Status=Bokad. Then we will contact they who was interested.


Cancellation Policy

Cancellation at least 6 weeks prior to receiving all the money back. Later cancellation we will pay back all excluding the down payment.


Prices

V16-V22 Low Season 5000 SEK / Week

V23-V34 High Season 6000 SEK / Week

V35-V40 Low Season 5000 SEK / Week


When booking 2 weeks, we give 1000 SEK in discount.


Extra broadband 100GB / week costs 200 SEK

Holds 100 hours of streaming TV or 200 hours Youtube or 1800 hours Spotify / Storytel

Note Please indicate when booking

 So vermieten wir:

 Sie haben sonntags um 14 Uhr Zutritt und werden am kommenden Sonntag um 11 Uhr abreisen.


Sie hinterlegen 500 SEK als Sicherheit für eventuell anfallende Kosten. Wenn alles in Ordnung ist, sauber und ordentlich, erhalten Sie dieses Geld sofort zurück, wenn Sie gehen.


Es gibt Fahrräder zu leihen.

Es gibt 4G Wifi für das normale Surfen. Wenn Sie mehr brauchen, können Sie dies für 200 SEK / Woche hinzufügen (100 GB).


So funktioniert es:

1. Geben Sie an, welche Woche oder Wochen Sie sich für das obige Formular interessieren.


2. Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail zur gewünschten Zeit mit Zahlungsinformationen


3. Nach Zahlung der Vorauszahlun (1500 SEK) und der Hinterlegung (500 SEK) setzen wir Status = Prel 


4. Nach Zahlung des Restbetrages (4500 SEK),

Status = Bokad


Tips! Sie können Wochen mit Status = Prel   anfordern. Manchmal werden diese Wochen vor Status = Bokad abgebrochen. Dann werden wir uns mit ihnen in Verbindung setzen, die interessiert sind.


Stornierungsbedingungen

Stornierung mindestens 6 Wochen vor dem Erhalt des gesamten Geldes zurück. Bei späterer Stornierung werden wir alle Zahlungen ohne die Anzahlung zurückzahlen.



Preise

V16-V22 Nebensaison 5000 SEK / Woche

V23-V34 Hochsaison 6000 SEK / Woche

V35-V40 Nebensaison 5000 SEK / Woche


Bei Buchung von 2 Wochen geben wir 1000 SEK Rabatt.


Extra Breitband 100 GB / Woche kostet 200 SEK

Hält 100 Stunden Streaming-TV oder 200 Stunden Youtube oder 1800 Stunden Spotify / Storytel

Hinweis Bitte geben Sie bei der Buchung an