Mer info

Lovisa och Niclas


Äntligen blev vi klara med vår renovering! Det tar alltid längre tid än vad man tror. Vi kommer att fortsätta "piffa" till och fixa så bilderna kommer att uppdateras allt eftersom.


Hoppas vi ses i sommar!


Välkomna!


Lovisa och Niclas

Tips och information

 

Nedan finns info om:

 

* När ni kommer

* Tips och information

* Mattips

* Utflykter och resmål

* När ni skall lämna "Ladan"

 

Välkomna till oss!

 

Ni kan parkera långt in på tomten, ni förstår när ni kommer fram.

Vi går igenom "Ladan"

Proppskåpet. Man vet aldrig

Säkerhet, Brandsläckare, brandfilt m.m

 

 

Cyklar                                               

Står i cykelstället. Koder till låsen finns på skåpsluckan över spisen.

 

Cykelhjälmar                                 

Det finns ett par men ta med egna för säkerhetsskull.

 

Cykellampor                                 

Sitter på cyklarna, ni behöver inte ta av dessa. Batterier finns i lilla förrådet.

 

Dynor & filtar                                 

Finns i hallen. Skulle det regna så ta gärna in dessa.

 

Extra madrass                               

Finns (160*200). Används ex. till Bäddsoffan i vardagsrummet.

 

Förlängningssladdar                     

Finns i lilla förrådet både för utomhus- och inomhus.

 

Förbrukningsvaror                         

Vi sätter fram ett par toalettrullar, hushållsrullar och melittapåsar men tar de slut får ni själv köpa nya.

 

Grill                                                   

Står i paviljongen. Vi sätter dit ett paket med kol men tar den slut får ni köpa mer själva.

 

Jordfelsbrytaren

Skulle den lösa ut så koppla ur det ni anslöt och återställ den i proppskåpet. Det är tydligt uppmärkt.

 

Kryddor  m.m                                 

Där finns ett pkt kaffe, salt, peppar. Tar det

slut får ni köpa mer själva. Det finns lampor, batterier m.m i lilla förrådet.

 

Städmaterial

Dammsugare och städmaterial finns i lilla förrådet.

 

Sängkläder                                     

Här finns täcken och kuddar övrigt får ni ta med er.

 

 

Trädgård, trädäcket på framsidan och utemöblerna som hör till utedäcket.

Har vi semester samtidigt så kommer vi överens om nyttjandet annars är det fritt fram.

 

Uterum

Får ni gärna utnyttja när vi inte är där. Övrigt kommer vi överens om.

 

TV

TV1, TV2, TV4, , Barnkanalen.

Starta dekodern en grön lampa tänds på den.

Klicka på vilken kanal som helst på den långa kontrollen.

När TV:n startat klicka på AV/TV och sedan väljer ni kanal på den lilla kontrollen (Dekodern).                                                       

 

Utebelysning

Tänds och släcks automatiskt. Vill du själv styra det så finns en kontroll i spisskåpet. Knapp 1

 

Varmvatten   

Det finns en 80 l varmvattenberedare

 

Nexa

Delar av huset styrs av Nexa systemet. Det finns en kontroll i spisskåpet.

 

Badrumsfläkten startar 08.00 och stannar 22.30. Kan styras med knapp 1 på kontrollen

Utebelysningen tänds kl 22.00 och släcks vid soluppgång. Kan styras med knapp 2 på kontrollen.

Knapp 3 används ej

Mattips m.m

Här skulle vi kunna skriva en hel del men vi tar ett axplock och vi har varit på de flesta av dem.

 

Matbutik

Det finns ICA klockareboden i Borrby och ICA supermarket i Hammenhög. ICA i hammenhög

har alltid Svenskt kött till bra pris.

 

Mat

Borrby Hotell. Tel: +46 72 200 97 66. Hälsa från oss!

2 km bort, mellan 170-200 Sek för en trerätters.

God mat, trevligt bemötande. OBS! måste bokas.

Obs igen ! Endast ons t.o.m Lörd 18-22.

 

 

Korv till lunch eller att grilla

Södra Kompaniet, ett nyöppnat ställe

mycket goda korvar, nästan ett måste :-)

http://www.sodrakompaniet.se

 

Kalkon

Ingelsta Kalkon

En liten bit bort men värt besväret. Gårdsbutik med dagens och ett brett

sortiment av Kalkonprodukter. http://www.ingelstakalkon.se/

 

Pizza        

Finns i byn men njaa, som reservplan :-). Vi kör hellre till Pizzerian i

Hammenhög (ett par km bort) 0411-26 02 21 .

 

Vedugnsbakad Pizza

Örum119

Strax efter Hörups kyrka på vänster hand ligger

både pizzeria och en glasskiosk (egen tillverkning, dyrt men gott)

https://orum119.se/orum-119/mat/

 

Friden

Mitt ute i ingenstans ligger detta speciella ställe med en speciell bagare :-)

Väldigt goda pizzor!

http://www.friden.nu/www.friden.nu/Valkommen.html

 

PUB       

Bakfickan är placerad bredvid affären. Ta en öl här men ät på Borrby Hotell ;-)

 

Fika och lättare lunch

Blå huset mitt i Borrby, sitt gärna i deras mysiga trädgård!

 

Gunnarshög trevligt ställe på en gård, Här kan du fika eller äta en lättare lunch. Passa på och köp deras

fina rapsolja m.m m.m  http://www.gunnarshog.se/

 

Reunion Home

Ett mycket speciellt ställe i Gärsnäs, absolut värt ett besök!

Supergoda kakor till kaffet och de har även ett

lättare lunchalternativ. Är även en inredningsbutik med egen tillverkning

av ”dofter” såsom tvålar och ljus.

http://www.reunionhome.se/

 

Fisk                                                 

Köper man i Kåseberga på Ahls rökeri. Sommartid kan det bli lite stökigt i den lilla hamnen. http://www.kaseberga-fisk.se/

Ät en skånsk delikatess, Stekt sill med potatismos och lingon!

 

Sjöfolket i Simrishamn är annars ett bra alternativ.

 

 

Utflykter och resmål

Sidor med bra info.

 

http://www.visitystadosterlen.se/

 

https://www.osterlensyd.se/huvudsida/arrangemang/loppis/

 

 

Bad                                                  

Här finns flera att välja på Sandhammaren, Mälarhusen, Kyl och Löderups strandbad.

Borrby Strand är naturligtvis bäst :-). Allihopa ligger längs samma fina kust.

 

Tosselilla

En heldagsaktivitet för hela familjen!

Är det fint väder så är detta en superkul aktivitet!

https://www.tosselilla.se/

 

Loppmarknader

Är man på Österlen måste man gå på loppis!

https://www.osterlensyd.se/huvudsida/arrangemang/loppis/

 

BTK Ajax finns i gamla brandstationen i Borrby. Stöd gärna den lokala föreningen! På onsdagar har de öppet i gymnastiksalen vid skolan.

 

Magasinet, Allti Allo finns i Hammenhög och på väg dit från Borrby ligger Mariedals loppis på vänster sida.

 

Gröna ladan. Kör från Borrby till Löderups kyrka och fortsätt 3 km så ser ni det på vänster sida. Även om han har prislappar så går det alltid att pruta. INtressant ställe ;-)

 

 

Shopping och prylar

Eklaholm

Ligger på vägen mot Löderups kyrka på höger sida efter ett par kilometer. En entusiastisk entreprenör som tar hem en massa olika saker allt från konst till konstiga saker ;-)

 

Hylkegården

Ligger längs kustvägen mot Skillinge. Prular och möbler i trivsam miljö.

Här kan ni fika och även ta en dagens.

 

Bageri

Olof Viktor

Ett välkänt bageri och café. Gott men inte billigt!

http://www.olofviktors.se/

 

Skånes eller Sveriges bästa Wienerbröd

Fritidsbaren utanför Ystad

http://www.ystad.com/restauranger/fritidsbaren

 

 

 

När ni lämnar oss

Vi hoppas att ni trivts hos oss!


Vi är jätteglada om ni vill se över nedanstående innan ni lämnar över "Ladan" till nästa hyresgäst.


Cyklar : Alla cyklarna skall vara låsta i cykelstället


Sängar: Glöm inte att ta med era egna sängkläder men lämna våra kuddar och täcken kvar.


Diska gärna upp och ställ in allt porslin m.m i skåpen.


Grill: Töm grillen på gammal kol och aska och diska gallren.


Kylen: ta med all mat förutom det som stod när ni kom.


Lägg tillbaka alla dynorna, 8 st..


Dammsug alla rummen och våttorka vardagsrum och badrum.


Kolla så att trädgårdsspelen är tillbaka i lilla förrådet.


Ni är välkomna tillbaka till oss och då får ni 10% rabatt per vecka!

Some information

Below is information about:

 

* When you arrive

* Tips and information

* Food tips

* Excursions and destinations

* When you leave "Ladan"

 

Welcome to us!

 

You can park far into the plot, you understand when you arrive.

We go through "Ladan"

The fuse box. You never know

Safety, Fire extinguisher, fire blanket etc.

 

 

 

Bicycles

Stands in the corner of the houses. Codes for the lock are located  in the locker over the kitchen stove.

 

Bicycle Helmets

There are a few but bring your own .

 

Bicycle Lights

Sitting on the bikes, you do not have to take these off. Batteries are in the small storage room.

 

Seat Cushions & Blankets

Available in the hall. Should it rain, please take these inside.

 

Extra mattress

Available (160 * 200). Used ex. to the sofa bed in the living room.

 

Extension cords

Available in the small storageroom for both outdoor and indoor use.

 

Consumables (This is not included) but..

We put up a pair of toilet rolls, rolls of households and coffee filter. 

The grill is standing in the pavilion.

There is a package of charcoal for start

 


Cleaning supplies

Vacuum cleaners and cleaning materials are available in the small storage room.

 

For the beds

Here are blankets and pillows but bring your own linens.

 

Garden and the garden furnitures

You can use the entire plot for the week, but on the weekend we would like to have the front. We will show you when you arrive.

 

TV

TV1, TV2, TV4, Children's channel.

Start the decoder A green light will light on it.

Click any channel on the long control.

When the TV starts, click on AV / TV.

Now you can select the channel on the small control (Decoder).

 

Outdoor Lighting

Turns on and off automatically. If you want to control it yourself, there is a remote control in the locker over the kitchen stove. Button 1

 

Hot water

There is an 80 liter water heater

 

Nexa

Parts of the house are controlled by the Nexa system. there is a remote control in the locker over the kitchen stove

 

The bathroom fan starts at 08.00 and stays 22.30. Can be controlled with button 1 on the remote control

The lighting illuminates at 22:00 and extinguishes at sunrise. Can be controlled with button 2 on the remote control.

Button 3 is not used

Nice eatery etc.

Food store

There is a grocery store in Borrby and Ica supermarket in Hammenhög.

 

Eateries

Borrby Hotel. Tel: +46 72 200 97 66. Health from us!

2 km away, between 170-200 sec for a three-course.

Great food, nice treat.

NOTE! Must be booked and open Wednesday until Saturday 18-22.

 

Sausage for lunch or to grill

Södra Kompaniet, a newly opened place

very good sausages, almost a must :-)

http://www.sodrakompaniet.se

Driving from Borrby to Löderups chruch. After 1,5 miles you will se the sign on your left side.

 

Turkey

Ingelsta kalkon

A little bit away but worth the hassle. Farm shop with today's and a board

assortment of turkey products. http://www.ingelstakalkon.se/

 

Pizza

Available in the village but njaa, as the last reserve plan :-). They have a couple of good pizzerias in Hammenhög (a couple of km away) 0411-26 02 21.

 

Pizza made in Wood-burning oven

Örum119

Just after Hörup's church on the left hand lies

both a pizzeria and a icecream shop (own production)

https://orum119.se/orum-119/mat/

(3 miles away heading for Löderup), turn right at the church (Hörups kyrka) then after less than a mile on your left side you will see the sign.

 

Friden

Out of nowhere is this special place with a special baker :-)

Very good pizzas!

http://www.friden.nu/www.friden.nu/Valkommen.html

About 20 miles away heading for Kivik.

 

 

PUB

The back pocket "Bakfickan" is located next to the store. Have a beer here but eat at Borrby Hotell ;-)

 

Snack and light lunch

The blue house “Blå huset” in Borrby, Have a nice cup of coffee in their cozy garden!

 

Gunnarshög nice place on a rapeseed-farm, buy their fine rapeseed oil, etc. http://www.gunnarshog.se/

 

Reunion Home

A very special place in Gärsnäs, definitely worth a visit!

Super good cakes for the coffee and they even have one

easier lunch options. Is also an interior store with own manufacturing

of "scents" such as soaps and candles.

http://www.reunionhome.se/

 

Fish

Buy it in Kåseberga at Ahls smokeworks.In Summertime it is better to leave the car on the hill and walk down to the harbour. http://www.kaseberga-fisk.se/

 

Eat a Skånsk delicacy Fried Herring with Mashed Potatoes and lingonberry!

 

The seafarers (“Sjöfolket”) in Simrishamn are another good option.

 

 

Nice places to visit


Beaches

Here are several to choose from Sandhammaren, Mälarhusen, Kyl and Löderup's beaches.

Borrby Strand is of course the best :-). Everyone is along the same beautiful coast.


Tosselilla

An all-day activity for the little ones in the family!

Is it nice weather, this is a super cool activity!

https://www.tosselilla.se/


"Loppmarknad".

Fleemarket. Old things, second hand and you must Always discuss the prize ;-)

If you are on Österlen you have to go on a fleemarket!

https://www.osterlensyd.se/huvudsida/arrangemang/loppis/


BTK Ajax is located in the old fire station in Borrby. Please support the local association!


The magazine, Allti Allo is in Hammenhög and on your way from Borrby to hammenhög lies Mariedal's loppis on the left.


“Gröna ladan”. Drive from Borrby to Löderup Church and continue for 2 miles and you will see it on the left. Even though he has price tags, it is always possible to discuss the prize.


Shopping, shopping

Eklaholm

Located on the road to Löderup church on the right side after aprox 2 miles. An enthusiastic entrepreneur who takes home a lot of different things from art to strange things ;-)


Hylkegården

Located along the coastal road towards Skillinge. Things and furniture in a pleasant environment.

Here you can have lunch or just a cup of coffee.


Bakery

Olof Viktor

A well-known bakery and café. Good but not cheap!

http://www.olofviktors.se/Skåne or Sweden's best Viennese bread

The leisure bar ("Fritidsbaren") outside Ystad

http://www.ystad.com/restauranger/fritidsbaren

Almost 20 miles on the way to Ystad.

When you leave us

We hope you have a great holiday!


We are very happy if you want to review the following before you leave "Ladan" to the next tenant.


Bikes: All bikes must be locked in the bicycle location


Beds: Do not forget to bring your own bedding but leave our pillows and blankets left.


Feel free to clean up and put all the dishes in the cupboards.


Grill: Empty the grill on old coal and ash and dish the grills.


The cold: bring all the food except what was when you came.


Replace all the pillows, 8 pcs.


Damp all the rooms and wet the living room and bathroom.


Check that the garden play is back in the small storage area.


You are welcome back to us and you will receive a 10% discount per week!

Wenig information

Im Folgenden finden Sie Informationen zu:


* Wenn du ankommst

* Tipps und Informationen

* Essenstipps

* Ausflüge und Ziele

* Wann du "Ladan" verlässt


Willkommen bei uns!


Sie können weit in den Garten parken, Sie verstehen, wenn Sie ankommen.

Wir gehen durch "Ladan"

Der Sicherungskasten. Man weiß nie

Sicherheit, Feuerlöscher, Löschdecke usw.


Fahrräder

Steht in der Ecke der Häuser. Codes für das Schloss befinden sich im Schrank über dem Küchenherd.


Fahrradhelme

Es gibt einige, aber bringen Sie Ihre eigenen mit.


Fahrradbeleuchtung

Auf den Fahrrädern sitzen, müssen Sie diese nicht ausziehen. Batterien sind in dem kleinen Lagerraum.


Sitzkissen und Decken

Erhältlich in der Halle.


Extra Matratze

Verfügbar (160 * 200). Gebrauchte ex. auf das Schlafsofa im Wohnzimmer.


Verlängerungskabel

Sind in dem kleinen Lagerraum. Für den Innen- und Außenbereich.


Verbrauchsmaterialien (Dies ist nicht enthalten), aber ..

Wir haben Toilettenrollen, Haushaltsrollen und Kaffeefilter aufgestellt.

Der Grill steht im Pavillon.

Es gibt ein Paket Kohle für den Start

Es gibt Kaffee und Gewürze. In dem kleinen Lagerraum befinden sich Lampen, Batterien usw.


Reinigungsmittel

Staubsauger und Reinigungsmittel sind in dem kleinen Abstellraum vorhanden.


Für die Betten

Hier sind Decken und Kissen, aber bringen Sie Ihre eigene Bettwäsche mit.


Garten und Gartenmöbel

Sie können das ganze Grundstück für die Woche nutzen, aber am Wochenende hätten wir gerne die Front. Wir zeigen es Ihnen bei Ihrer Ankunft.


Fernseher

TV1, TV2, TV4, Kinderkanal.

Starten Sie den Decoder. Ein grünes Licht leuchtet auf.

Klicken Sie auf einen beliebigen Kanal auf dem langen Steuerelement.

Wenn der Fernseher startet, klicken Sie auf AV / TV.

Jetzt können Sie den Kanal auf dem kleinen Steuerelement (Decoder) auswählen.


Außenbeleuchtung

Schaltet sich automatisch ein und aus. Wenn Sie es selbst steuern wollen, gibt es eine Fernbedienung im Spind über dem Küchenherd.


Heißes Wasser

Es gibt einen 80 Liter Wasserbereder


Nexa

Teile des Hauses werden vom Nexa-System kontrolliert. Die control

gibt es eine Fernbedienung im Spind über dem Küchenherd. Knopf 1
Der Badezimmerventilator beginnt um 08.00 Uhr und bleibt 22.30 Uhr. Kann mit der Taste 1 auf der Fernbedienung gesteuert werden

Die Beleuchtung leuchtet um 22:00 Uhr und erlischt bei Sonnenaufgang. Kann mit der Taste 2 auf der Fernbedienung gesteuert werden.

Knopf  3 wird nicht benutzt

Nettes Lokal usw

Lebensmittelgeschäft

Es gibt ein Lebensmittelgeschäft in Borrby und Ica  in Hammenhög.


Restaurants

Borrby Hotel. Tel: +46 72 200 97 66. Gesundheit von uns!

2 km entfernt, zwischen 170-200 SEK fur Drei-Gänge-Abendessen

Tolles Essen, schöne Überraschung.

HINWEIS! Muss gebucht und geöffnet Mittwoch bis Samstag 18-22.


Wurst zum Mittagessen oder zum Grillen

Södra Kompaniet, ein neu erschlossener Ort

sehr gute Würstchen, fast ein Muss :-)

http://www.sodrakompaniet.se

Fahrt von Borrby nach Löderups Kirche. Nach 2 km sehen Sie das Schild auf der linken Seite.


Truthahn

Ingelsta Kalkon

Ein wenig weg, aber die Mühe wert. Hofladen mit heute und einem grosse Sortiment von Truthahnprodukten. http://www.ingelstakalkon.se/


Pizza

Verfügbar im Dorf aber njaa, als letzter Reserveplan :-). Sie haben ein paar gute Pizzerien in Hammenhög (ein paar Kilometer entfernt) 0411-26 02 21.


Pizza aus dem Holzofen

Örum119

Gleich nach Hörups Kirche auf der linken Seite

sowohl eine Pizzeria als auch eine eisdiele (eigene Produktion)

https://orum119.se/orum-119/mat/

(4 km entfernt Richtung Löderup), biegen Sie an der Kirche (Hörups kyrka) rechts ab und nach weniger als 2 km auf der linken Seite sehen Sie das Schild.


Friden

Aus dem Nichts ist dieser besondere Ort mit einem speziellen Bäcker :-)

Sehr gute Pizzas!

http://www.friden.nu/www.friden.nu/Valkommen.html

Etwa 2 Meilen entfernt in Richtung Kivik.PUB

Die Gesäßtasche "Bakfickan" befindet sich neben dem Lebensmittelgeschäft. Trinken Sie hier ein Bier, aber essen Sie im Borrby Hotell ;-)


Snack und leichtes Mittagessen

Das blaue Haus "Blå huset" in Borrby, eine schöne Tasse Kaffee in ihrem gemütlichen Garten!


In Gunnarshög bauen sie Raps an. Werfen Sie einen Blick und kaufen Sie eine Flasche zu Hausehttp://www.gunnarshog.se/


Wiedervereinigung Startseite ("Reunion")

Ein ganz besonderer Ort in Gärsnäs, definitiv einen Besuch wert!

Super gute Kuchen für den Kaffee und sie haben sogar einen

leichtere Mittagessen Optionen. Ist auch ein Innenlager mit eigener Herstellung

von "Düften" wie Seifen und Kerzen.

http://www.reunionhome.se/


Fisch

Kaufen Sie es in Kåseberga bei Ahls Smokeworks. Stellen Sie das Auto "da oben" und gehen Sie zum Hafen hinunter. Sommerlich könnte es ein bisschen unordentlich im kleinen Hafen sein. http://www.kaseberga-fisk.se/


Essen Sie eine Skånsk-Delikatesse Fried Hering mit Kartoffelpüree und Preiselbeeren ("Lingon") !


Die Seeleute ("Sjöfolket") in Simrishamn sind eine weitere gute Option.


Happy Scrimp ("Glada Räkan") im Hafen von Simrishamn ist ein neues Sushi-Restaurant auf einem Boot.

Sie haben auch andere Gerichte als Optionen, aber nichts gebratenes.

Sehr gut, was wir bisher versucht haben. Die Knödel war sehr gut!

Schöne Orte zu besuchen

Strände

Hier finden Sie verschiedene Strände von Sandhammaren, Mälarhusen, Kyl und Löderup.

Borrby Strand ist natürlich das Beste :-). Jeder ist entlang der schönen Küste.


"Tosselilla"

Eine ganztägige Aktivität für die Kleinen in der Familie!

Ist es schönes Wetter, das ist eine super coole Aktivität!

https://www.tosselilla.se/


"Loppmarknad".

Flohmarkt Alte Sachen, gebraucht und du musst immer den Preis besprechen ;-)

Wenn Sie in Österlen sind, müssen Sie einen Flohmarkt besuchen.

https://www.osterlensyd.se/huvudsida/arrangemang/loppis/


BTK Ajax befindet sich in der alten Feuerwache in Borrby. Bitte unterstützen Sie den örtlichen Verein!


Das Magazin "Allti Allo" befindet sich in Hammenhög und auf dem Weg von Borrby nach Hammenhög liegt links der Loppis von Mariedal.


"Gröna Ladan". Fahren Sie von Borrby nach Löderup Kirche und fahren Sie für 2-3 km und Sie werden es auf der linken Seite sehen. Obwohl er Preisschilder hat, ist es immer möglich, den Preis zu diskutieren.


Einkaufen, Einkaufen

Eklaholm

Auf der Straße nach Löderup Kirche auf der rechten Seite nach ca. 2 km. Ein begeisterter Unternehmer, der viele Dinge von der Kunst bis zu seltsamen Dingen mit nach Hause nimmt ;-)


Hylkegården

Es liegt an der Küstenstraße in Richtung Skillinge. Dinge und Möbel in einer angenehmen Umgebung.

Hier können Sie zu Mittag essen oder einfach nur eine Tasse Kaffee trinken.


Bäckerei

Olof Viktor

Eine bekannte Bäckerei und ein Café. Gut, aber nicht billig!

http://www.olofviktors.se/Skåne oder Schwedens bestes Wiener Brot

Die Freizeitbar ("Fritidsbaren") außerhalb von Ystad

http://www.ystad.com/restauranger/fritidsbaren

Fast 20 Meilen auf dem Weg nach Ystad.

Wenn du uns verlässt

Wir hoffen, Sie haben einen schönen Urlaub!


Wir freuen uns, wenn Sie folgendes überprüfen möchten, bevor Sie "Ladan" an den nächsten Mieter abgeben.


Fahrräder: Alle Fahrräder müssen am Fahrradort sein


Betten: Vergessen Sie nicht, Ihre eigene Bettwäsche mitzubringen, aber hinterlassen Sie unsere Kissen und Decken.


Fühlen Sie sich frei zu säubern und legen Sie das ganze Geschirr in die Schränke.


Grill: Leeren Sie den Grill auf alte Kohle und Asche und gießen Sie die Grills.


Kühlschrank: Bring das ganze Essen mit,  Zusätzlich es dem, was bei Ihrer Ankunft dort war


Sammle alle Kissen für die Gartenmöbel, 8 Stück.


Waschen Sie die Böden im Wohnzimmer, in der Küche und auf der Toilette


Überprüfen , ob das Gartenspiele wieder in dem kleinen Lagerbereich ist.


Sie sind willkommen zurück zu uns Sie erhalten 10% Rabatt pro Woche!